Muziektheorie: Akkoorden en Welke Noten?

Akkoorden zijn, kort gezegd, combinaties van meerdere toonsoorten tegelijk. Maar welke noten zitten in welke akkoorden? En waarom die vreemde namen als E-, F- of C-akkoord, terwijl er meerdere tonen in voorkomen? Hieronder ga ik de basis van de meest gebruikte akkoorden uitleggen, de Majeur Akkoorden!

Download hier: Gitaarakkoorden (Majeur en Mineur), TABS & NOTES!
Basisakkoorden en de losse noten
Zoals aangegeven, behandel ik de meest gebruikte akkoorden in dit artikel. Dat zijn de volgenden: E-, A-, D-, G-, C- en F-Majeur akkoorden. Deze akkoorden worden vaak als basis gezien.

Ieder akkoord bestaat uit minimaal 3 verschillende noten. Deze noten vormen het akkoord. Over alle noten A t/m G op je gitaarnek en wat de verdeling is, lees je hier meer!

Dit zijn de noten per akkoord opgesomd:
– E-akkoord (E-G#-B)
– A-akkoord (A-C#-E)
– D-akkoord (D-F#-A)
– G-akkoord (G-B-D)
– C-akkoord (C-E-G)
– F-akkoord (F-A-C)


Waarom dan meer dan 3 snaren aanslaan?
Nu is jou waarschijnlijk opgevallen dat je met een akkoord als een E-akkoord niet 3, maar meer snaren aanslaat. Dit zijn echter dezelfde 3 noten, maar dan meerdere keren! In volgorde van Dikke E-snaar naar dunne E-snaar, speel je namelijk: E-B-E-G#-B-E. En daarom klinkt het akkoord zuiver, ook al speel je meer dan 3 snaren aan.

Waarom snaren soms overslaan in akkoord
Een voorbeeld hiervan is een A-akkoord. Je speelt van dikke E-snaar naar dunne E-snaar namelijk: x-A-E-A-C#-E. De dikke E-snaar sla je over (vandaar een x)..terwijl de E-noot wel in dit akkoord voorkomt!

Dit komt door de grondtoon (of root note). Dit is de toon die het akkoord maakt, de “hoofdnoot”. Aangezien het akkoord een A-akkoord heet, zal de root note een A zijn. Wanneer je de dikke E-snaar aanslaat, zal dit de root note worden. Dus om dit te voorkomen, wordt deze snaar NIET aangeslagen in een A-akkoord.

Een ander voorbeeld is een D-akkoord. Dit is x-x-D-A-D-F#. Hier is de vijfde snaarn een A-snaar, wat in een D-akkoord voorkomt. maar de grondtoon/root note is D, dus pakken we hiervoor de vierde open snaar, de D-snaar als root note en slaan wij de vijfde snaar over.
En de dikste E-snaar slaan we sowieso over! Want er zit geen E-noot in een D-akkoord.

Overzicht noten per snaar, per akkoord
Tot slot nog een overzicht van alle 6 akkoorden, en alle tonen die hierin voorkomen, per snaar (dikste E-snaar naar dunste E-snaar):

– E-akkoord (E-B-E-G#-B-E)
– A-akkoord (x-A-E-A-C#-E)
– D-akkoord (x-x-D-A-D-F#)
– G-akkoord (G-B-D-G-B-G)
– C-akkoord (x-C-E-G-C-E)
– F-akkoord (F-C-F-A-C-F)

Download hier: Gitaarakkoorden (Majeur en Mineur), TABS & NOTES!

Become a Patron!

Via bovenstaande knop kun je mij ook steunen in het blijven schrijven van alle artikelen en tabs! šŸ™‚