Muziektheorie: Mineur toonladders (Melodische)

melodische mineur toonladder

Zoals vermeld bij de Natuurlijke mineur toonladder, zijn er nog twee andere mineur toonladders: harmonische en melodische toonladders. Hieronder zal uitgelegd worden hoe jij de Melodische toonladder kunt spelen! Maar wat is het verschil en hoe speel jij deze toonladder? Dat lees je in dit artikel!

Download hier: Mineur toonladders (Natuurlijk, Harmonisch, Melodisch), TABS & NOTES!
Mineur toonladder, Melodisch
Zoals eerder vermeld, bestaan er drie soorten Mineur toonladders (natuurlijk, harmonisch en melodisch). Hier bespreek ik de Melodische toonladder!

De Melodische toonladder klinkt, net als de twee andere mineur toonladders, droevig, somberder, ook wel in ‘mineurstemming’.
Over alle 12 noten (A t/m G) op je gitaarnek en wat de verdeling is, lees je hier meer!

Je hebt van alle 12 tonen (van A t/m G) een mineur toonladder. De enige verschillen met een natuurlijk mineur toonladder, zijn de 6e en 7e noot. Deze twee noten laat je één semitoon stijgen. Dat is alles!

Opvallende verschillen met Natuurlijke mineur toonladder
Doordat de 6e en 7e noot fverschillen, ontstaan de volgende verschillen:
– Er is geen harmonische toonladder die uit volledig hele noten bestaat;
– De 6e en 7e noot zijn nu gelijk aan de notenvolgorde bij alle Majeur toonladders.

Daardoor is de volgorde van frets die je verschuift op je nek: 2-1-2-2-2-2-1. Dit komt door de halve tonen die missen tussen BC en EF. ofwel, tussen de 2e en 3e, en de 5e en 6e noot zit een halve tel.
Aanvullend tel je bij de 7e noot maar liefst 1,5 tel, ofwel drie frets verder. De 8e fret gaat terug naar de 1e van de reeks, maar een octaaf (8) hoger. Dus A naar A, B naar B, enzovoorts.

Om de mineur toonladders te bepalen voor andere noten, houd je precies deze volgorde aan! Ook al speel je hele of halve noten. Daardoor krijg je onderstaande volgordes:

Melodische mineur toonladders

Download hier: Mineur toonladders (Natuurlijk, Harmonisch, Melodisch), TABS & NOTES!

Become a Patron!

Via bovenstaande knop kun je mij ook steunen in het blijven schrijven van alle artikelen en tabs! 🙂